รับซ่อมเรือย็อท
รับซ่อมระบบเครื่องยนต์
รับซ่อมระบบไฟฟ้า
รับซ่อมระบบเพลาขับเคลื่อน
รับซ่อมระบบสเทรินไดร์
รับซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า