แครอลาย

Bayliner 29'

ความยาว 29'

ความกว้าง 10'

น้ำหนัก 6 ตัน

เครื่องยนต์ OMC 360 HP / 4200 RPM

ความเร็วเรือ 28-30 Knot

Generator Onan

แอร์

ห้องน้ำ

ห้องนอน

   แครอลาย